هاست لینوکس از مبتدی تا حرفه ای

با سرورهای پرقدرت ما، تجارت الکترونیک را تجربه کنید

آرمادیلو

100 MB فضا
1 GB ترافیک ماهیانه
1 وب سایت
1صندوق پستی
مبتنی بر CentOS 7
دیتا سنتر پرقدرت Hetzner آلمان

باترفلای

500 MB فضا
5 GB ترافیک ماهیانه
1 وب سایت
50 صندوق پستی
مبتنی بر CentOS 7
دیتا سنتر پرقدرت Hetzner آلمان

لیدی باگ

1 GB فضا
10 GB ترافیک ماهیانه
3 وب سایت
20 صندوق پستی
CentOS 7 مبتنی بر
دیتا سنتر پرقدرت Hetzner آلمان

زبرا

2 GB فضا
20 GB ترافیک ماهیانه
3 وب سایت
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر CentOS 7
دیتا سنتر پرقدرت Hetzner آلمان

تایگر

5 GB فضا
50 GB ترافیک ماهیانه
2 وب سایت
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر CentOS 7
دیتا سنتر پرقدرت Hetzner آلمان

لازاروس

10 GB فضا
100 GB ترافیک ماهیانه
4 وب سایت
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر CentOS 7
دیتا سنتر پرقدرت Hetzner آلمان

چیتا

15 GB فضا
160 GB ترافیک ماهیانه
4 وب سایت
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر CentOS 7
دیتا سنتر پرقدرت Hetzner آلمان

لایون

20 GB فضا
200 GB ترافیک ماهیانه
6 وب سایت
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر CentOS 7
دیتا سنتر پرقدرت Hetzner آلمان

یونیکورن

30 GB فضا
ترافیک ماهیانه نامحدود
مناسب برای Video Streaming
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر CentOS 7
دیتا سنتر پرقدرت Hetzner آلمان